call us
Hotline mua hàng: 0937 172 237

Gạch 80x80

Gạch 80x80 8080MAMOL005-NANO
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 800x800 mm - Đơn giá trên mét vuông, xuất bán nguyên viên - Chất liệu...
Gạch 80x80 8080DB101-NANO
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 800x800 mm - Màu sắc xám đá vân xà cừ - Chất liệu Granite 2 da - Bề mặt...
Gạch 80x80 8080DB100-NANO
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 800x800 mm - Màu sắc vàng kem - Chất liệu Granite 2 da - Bề mặt nhẵn bóng...
Gạch 80x80 8080DB038-NANO
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 800x800 mm - Đơn giá trên mét vuông, xuất bán nguyên viên - Chất liệu...
Gạch 80x80 8080DB032-NANO
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 800x800 mm - Đơn giá trên mét vuông, xuất bán nguyên viên - Chất liệu...
Gạch 80x80 8080DB006-NANO
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 800x800 mm - Đơn giá trên mét vuông, xuất bán nguyên viên - Chất liệu...