call us
Hotline mua hàng: 0937 172 237

Gạch 50x50

Gạch 50x50 NEWCASTLE
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 500x500 mm - Thùng 6 viên = 1.5 mét - Đơn giá trên mét vuông hàng loại 1...
Gạch 50x50 MANCHESTER
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 500x500 mm - Thùng 6 viên = 1.5 mét - Đơn giá trên mét vuông hàng loại 1...
Gạch GRANITE 50x50 LONDON
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 500x500 mm - Thùng 4 viên = 1 mét - Đơn giá trên mét vuông hàng loại 1 (AA) -...
Gạch GRANITE 50x50 GOSAN-004
Đồng Tâm
- Kích thước gạch 500x500 mm - Thùng 6 viên = 1.5 mét - Đơn giá trên mét vuông hàng loại 1...